[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]
>> läst - bok - recension - Att upptäcka sin omvärld


Att upptäcka sin omvärld genom böcker

Att läsa är ett sätt att resa, man reser i fantasins värld och läser om sådant som någon annan har upplevt eller hittat på.
Det är ett sätt att utforska omvärlden, att upptäcka platser som man kanske aldrig har möjlighet att åka till själv. Eller så blir man så stimulerad av läsningen att det blir viktigt att åka dit och själv upptäcka platsen, staden, stämningen eller vad det nu var som fångade en.

Jag har läst fyra sinsemellan väldigt olika böcker, där författarna beskriver platser och stämningar, både i nutid och dåtid.
Platser som jag har besökt, men inte riktigt haft samma blick på som författaren har, som exempelvis Stockholm som beskrivs ur ett speciellt perspektiv av Nils-Erik Landell i "Vattenstaden". Eller platser som jag gärna skulle vilja åka till fast det just nu inte är realiserbart för mig, som Palmyra, en ökenstad i Syrien som Göran Börge berättar om i "Palmyra".

Vattenstaden - Nils-Erik Landell

(Inbunden, Carlssons förlag, 2006, 316 s.)

Bokomslag "Vattenstaden"I "Vattenstaden" av Nils-Erik Landell så tar författaren med oss på en resa i Stockholmstrakten där fokus ligger på byggnader och platser som är vattennära. Platser som spelat roll i det förflutna och platser som är viktiga idag.

Det är ett annat sätt att se på Stockholm, även om man som boende och besökare knappast kan missa att staden är omgiven och byggd på vatten (öar). Ibland är det dock lätt att bli hemmablind men med en ciceron som Landell så får man kanhända en ny blick på den kungliga huvudstaden.

Landell presenterar både kända och okända hus och trädgårdar för oss och visar oss på samspelet mellan såväl natur och stad som människa och djur. Det finns både möjlighet till bäversafari och en natt med fladdermöss som att beundra vackra byggnader och sitta på strandkanten och se ut över vattnet.Svenska slott och herrgårdar - Fredric Bedoire
– en historisk reseguide

(Inbunden, Albert Bonniers förlag, 2006, 393 s.)

Bokomslag "Svenska slott och herrgårdar""Svenska slott och herrgårdar – en historisk reseguide" av Fredric Bedoire är en historisk översikt över de 250 slott och herrgårdar som fortfarande finns bevarade i Sverige.

Det är både statliga egendomar och privata hem som beskrivs, såväl de som är öppna för allmänheten och de som är helt privata.
Slotten och herrgårdarna är en del av den svenska historien och man behöver inte vara vare sig rojalist eller ha smak för adel för att tilltalas av denna bok.

Bedoire betar av egendomarna landskap för landskap. Bilderna ger den visuella upplevelsen medan texten ger fakta, exempelvis så får man reda på mer om byggherrarna som uppförde dessa slott och herrgårdar, och bakgrunden till byggnadens tillkomst och lokalisering.

Det är spännande läsning och jag börjar helt enkelt med att leta upp det slott som intressera mig mest, min hemstads Örebro slott. Visserligen har man som skolbarn fått det mesta itutat sig redan, men det är ändå kul att fräscha upp kunskaperna.

Gunnebo slott är ett annat slott jag gillar. Mest för att de nuförtiden har en helt fantastisk köksträdgård som man kan beundra och för de goda söndagsmiddagar jag ätit i restaurangen.

Det är fascinerande att se slotten och herrgårdarna, hur stilen skiljer sig åt genom århundraden, men också från landskap till landskap. Det är också intressant att se att det numera inte alltid är adliga släkter som äger dessa egendomar. Stäflö slott, som för övrigt har en mycket märklig arkitektur, byggdes av Carl Otto Posse, Ellen Keys morfar, men ägs numera av familjen Johansson.


Palmyra - Göran Börge
– undret i öknen

(Inbunden, Carlssons förlag, 2006, 131 s.)

Bokomslag "Plamyra"Något mer exotisk än de två föregående böckerna är Göran Börges bok om "Palmyra – undret i öknen".
Det är en berättelse om den gamla karavanstaden Palmyra ute i den syriska öknen.

Genom åtskilliga besök i ökenstaden så får läsaren vackra bilder och en historisk översikt över stadens uppkomst och utveckling fram till våra dagar.

Palmyras historia är gammal och man har hittat fragment och spår av människor som är cirka 75 000 år gamla.

Ökenstad var en samlingspunkt både för att vila och för att bedriva handel. Långväga resenärer från både Indien och Kina passerade Palmyra.

Under 1700-talet började utforskningen av öknen och flera böcker skrevs om staden. Den större tillströmningen av nyfikna européer utvecklades under 1800-talet och "souvenirer" från Palmyra sprreds över Europa till både privathem och muséer. Inte förrän i början av 1920-talet börjar regelrätta arkeologiska utforskningar att utföras.

Börges bok är en blandning av magiska berättelser om forntida härskare och praktiska beskrivningar av det moderna ökenlivet.


Pastorala landskap - Barbro Santillo Frizell
– myt och verklighet

(Inbunden, Carlssons förlag, 2006, 208 s.)

Bokomslag "Pastorala landskap"I boken "Pastorala landskap" ger sig Barbro Santillo Frizell ut på de italienska och grekiska landsbygderna och funderar över förändringarna från det förflutna herdelandskapet till dagens alltmer igenvuxna natur.

Hon guidar läsaren genom historien och beskriver de myter som omgärdar herdarnas liv och deras djur, fåren och getterna.

Santillo Frizell visar hur man kan upptäcka spåren efter det pastorala lanskapet i den moderna naturen om man bara vet vad man skall titta efter.

Det är en bok som uppmärksammar gamla traditioner, men utan att kräva en återgång till det förflutna. Barbro Santillo Frizell beskriver de många symboler som härstammar från herdekulturen och finns kvar än i våra dagar, som expelvis ymnighetshornet som Zeus tog från sin amma och geten Amaltheia.
Än i dag är det en symbol för välstånd och överflöd, om än inte en så välkänd.
En annan symbol är Pan, den grekiske herdeguden, som i getskepnad står för otyglad kåthet. Denna mytiska figur som har makten att förvandla den pastorala idyllen till ett både hotfullt och skräckinjagande landskap, och det är från honom som ordet "panik" härstammar.

"Pastorala landskap" är en bok som bör följa med på en vandring i Toscana eller på den grekiska landsbygden.


Om författarna:

Nils-Erik Landell
Fredric Bedoire
Barbro Santillo Frizell
Nils-Erik Landell
© Foto: Landell.com
Fredric Bedoire
© Foto: Sveriges Arkitekter
Barbro Santillo Frizell
© Foto: Svenska Institutet i Rom


Nils-Erik Landell har givit ut ett tjugotal böcker, bland annat om Linné och om Stockholms natur och miljö. Förutom författandet och fotograferande tordnar han också naturvandringar i Stockholm med omnejd, med alltifrån bäversafari till Långholmens 1600-talstgrädgård. Han är också en populär föredragshållare.

Fredric Bedoire har varit föreståndare för avdelningen för arkitekturhistoria vid Tekniska Högskolan och är nu professor i arkitekturhistoria vid Konsthögskolans arkitekturskola i Stockholm. Han har skrivit flera böcker om arkitektur- och kulturhistoriska ämnen. Bland annat "Stockholms byggnader", "Guldålder" och "Det judiska Europa"
Han fick 2003 Sveriges Arkitekters kritikerpris för sina böcker om arkitektur.

Göran Börge är författare, kultur- och resejournalist och fotograf. Han skriver framför allt resereportage för RES ocgh Svenska Dagbladet och har givit ut ett femtontal böcker sedan debuten 1962. Hans resor i turkiska Kurdistan och Syrien resulterade i boken "Från Ararat till Eufrat". Bilderna därifrån har bland annat ställts ut på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Barbro Santillo Frizell är professor i antikens kultur och samhällsliv vid
institutionen för arkeologi och antik historia på Uppsala universitet och direktör för Svenska Institutet i Rom och direktör för Svenska Institutet i Rom.

Övriga bokfakta:
"Vattenstaden" kom ut på Carlssons förlag i mars 2006.
"Svenska slott och herrgårdar" kom ut på Albert Bonniers förlag i april 2006.
"Palmyra" kom ut på Carlssons förlag i april 2006.
"Pastorala landskap" kom ut på Carlssons förlag i mars 2006.


Carin Thärnström: 06-07-10


 
> maila crew@bulldozer.nu