[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]Förlags-surfa:
> Ordfront

Läs mer:
> Tillbaka till bokarkivet

>> läst - bok - recension - Vad kostar framtiden?


Vad kostar framtiden? - Kenneth Hermele
Globaliseringen, miljön och Sverige

(Inbunden, Ordfront, 2002, 216 s.)

Kenneth Hermeles bok "Vad kostar framtiden?" tar upp globaliseringen, miljön och Sverige. Vad händer egentligen på högre nivå?
Alla vill ha en bra miljö men ingen vill betala för den, definitivt inte företagen och företagen vågar inte regeringar stöta sig med för då flyttar de bara produktionen och det blir massarbetslöshet.
Är det en verklighet eller bara skrämselfaktor?

Bokpmslag "Vad kostar framtiden?"Men hur är det med den svenska miljöpolitiken då?
Sen Göran Persson kom till makten tillsammans med socialdemokraterna 1996 har skatter relaterade till miljö (d v s att gör inte företagen rätt för sig får de böta) minskat och istället har det svenska skattesystemet blivit mindre miljöanpassat under senare delen av 1990-talet.
Inom EU är det bara Irland som har en liknande trend, i övriga länder har miljöskatternas andel ökat.
Nix, det är inte Heja Sverige! som gäller.
Att sen Perssons miljörådgivare har storartade visioner om storsatsningar inom ekologi är ju givetvis jättebra, när de sätts i verket.
Nå, är vi vanliga människor så mycket bättre? Njae, när det gäller att till exempel att välja etiska och miljöfonder i samband med premiepensionsvalet så gick inte många procent dit.

Hermeles bok känns som nyttig för den som vill veta lite mer, som vill förstå vad som egentligen diskuteras på världskongresser och vad som faktiskt görs.
Sen tas det upp rätt mycket av det som inte görs också.
Hermele diskuterar de två begreppen "kollektiva nyttigheter" respektive "kollektiva onyttigheter". Det förstnämnda är något som alla vill ha, men inte betala för (försvar, rättsväsende, brandkår, ren luft o.s.v) det andra är det som ingen vill ha, till exempel miljöförstöring. Han ger också exempel på olika inriktningars lösningar på problemen.

Jag är ingen ekonom, och har inte det rätta sinnelaget för det heller, men min privata slutsats (från några kurser i ekonomisk historia uppblandat med nationalekonomi) är att man använder ekonomiska teorier, som faktiskt inte fungerar i verkligheten, för att förklara skeenden och analysera historia och framtid.

Jag gillar inte heller tanken på att ekonomer ska styra över statsvetare och humanister även om tyvärr alldeles för mycket styrs utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
I dagens samhälle styr marknaden alldeles för mycket och marknaden i det här fallet är inte du och jag och folkets val utan ett gäng multinationella företag som gör upp inbördes utan att hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga faktorer. Hur lätt är det inte att lägga ner en fabrik i en håla i Sverige när huvudkontoret ligger i USA och man ser fabrikerna som små nålar på en karta som bara är att dra ut och flytta om.
Någon av de blåare partiledarna beskyllde socialdemokraterna för att medverka till att Sverige håller på att bli en dotterbolagsnation och frågan är hur många av de "svenska storföretagen" som har sitt huvudkontor i Sverige?

Det är några av de tankar som Kenneth Hermele skapar i min hjärna under läsandet och en bok som stimulerar en att tänka är för mig en bra bok.

Det är roligt att läsa en färsk bok och ett av kapitlen tar upp 11 september 2001 och kraschen i New York och globaliseringens betydelse och det faktum att ingen vågar ställa krav på USA utan snällt fogar sig i leden och "ackar och oar" på beställning.
Dock tog det bara någon dag för det stora landet i väster att inse att det är taktiskt att betala åtminstone nån del av de 2330 miljoner som man är skyldig FN så att man kunde använda dem som påtryckningsorgan också, i jakten på terrorister.

Hermeles avslutande diskussion om 1900-talet är intressant.
Han nöjer sig inte med bara en kommentar, utan både filosofer och ekonomer kommer till tals.
Det är nog det som gör hans bok så intressant att man faktiskt får "höra" olika röster, både rena ekonomer och de med etiska aspekter på tillvaron.
Kenneth Hermele har skapat en redogörelse över vad som kan göras, vad som görs och vad som inte görs.
Till varje kapitel finns också några avslutande stycken om var man kan hitta vidare information och var han har hittat sina källor.

Innehållsförteckning:
Diagram
Snusförnuftiga kommentarer
Idéer
Hopp om framtiden


Kenneth Hermele
Kenneth Hermele
© Foto: Cato Lein
Om författaren:
Kenneth Hermele är ekonom, föredragshållare och författare.
Han undervisar i ekologisk ekonomi vid Lunds universitet.

Andra böcker av författaren:
Solidaritet eller imperialism. (med Karl-Anders Larsson) 1977
Gränslösa affärer. (med Claes Brundenius och Mai Palmberg) 1980
Den drivande kraften. Bilindustrin som exempel 1982
Uganda. Landanalys 1989
Liten tuva…Hur sanktioner bidrar till att störta apartheid i Sydafrika (med Bertil Odén 1990
I skuldkrisens spår. Om 90-talets flyktingar, Sverige och EG 1990
Miljöfällan. Afrikas kriser och den rika världens skuld 1992
Anpassas eller utvecklas. Skuldkrisen, Sverige och Världsbanken 1996
Ekonomerna, tillväxten och miljön 2000
Skuldkrisen. En liten bok om Syds stora lån 2001
Det globala kasinot och dess kritiker 2001

Övriga bokfakta:
"Vad kostar framtiden?" gavs ut på Ordfront i augusti 2002

 

Carin Thärnström : 02-09-17


 
> maila crew@bulldozer.nu