[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]
>> läst - bok - recension - Jarlens sekel


Jarlens sekel - Dick Harrison


(Inbunden, Ordfront, 2002, 624 s.)

Jag har från sensommaren och fram till december ägnat mig åt att läsa boken "Jarlens sekel" av Dick Harrison.
Det är en bok som tagit tid, mest för att annat tagit min tid från den, men som jag läst med uppenbar förtjusning.
Allt eftersom jag trängt längre in i boksidorna, och medeltiden, har jag glatt informerat min omgivning "hur det var då" (jag nämner inget om omgivningens reaktioner här…)

Omslag "Jarlens sekel"Dick Harrison
är historiker och verksam vid Lunds universitet.
Bland hans tidigare utgivning märks bland annat digerdödsboken "Stora döden", för vilken han fick Augustpriset för bästa fackbok 2000.

Harrison har helt tydligt dammsugit den vetenskapliga "marknaden" om medeltiden när han skrev "Jarlens sekel" och därefter skakat ut påsen och prydligt inordnat informationen under rubriker som "De som härskade", "De som krigade" och "Staden stiger fram".

Medeltiden i Europa sträcker sig från 395 e Kr fram till 1500 och när tidsåldern tog sin början vid medelhavskusterna så var Sverige fortfarande ett bronsåldersland. Den svenska medeltiden brukar räknas från 1100 och fram till Gustav Vasas inträde på den svenska scenen och avlöses sen av renässansen. Vikingatidens hövdingadömen efterträds av medeltidens kungariken och katolicismen går hand i hand med de medeltida kungarna fram till att Martin Luther skakar om Europa och Sverige via Olaus Petri.

Bokens titel syftar på Birger jarl, han som sägs ha det största ansvaret för bildandet av Sverige som ett rike. Han var jarl under tiden 1248-1266 och näst kungen var jarlen den mäktigaste stormannen.
Birger var född i en familj där flera tidigare familjemedlemmar i histrien varit jarler, både i Sverige och Norge.
Birger Magnusson gifte sig med kung Erik Erikssons ("den läspe och den halte") syster Ingeborg och var kungens handgångne man.
Birger och Ingeborg fick sju barn och två av sönerna blev kungar av Sverige. Valdemar mellan 1250 och 1275 och Magnus efter honom fram till 1790.
Två andra söner blev hertigar och en av dem, Bengt, blev förutom hertig även biskop i Linköping.
Sönerna blev kungar eftersom de i egenskap av systersöner till Erik Eriksson var arvsberättigade. Att sen pappa Birger i praktiken var den som hade makten, även efter att sonen Valdemar uppnått myndig ålder råder historiskt sett inget tvivel om.

Ursprungligen lär jarl ha varit nån form av bygdehövding som hade makt i ett begränsat område. Utvecklingen av kungamakten i riket Sverige krävde dock en bättre styrelse än tidigare. Kungen behövde hjälp av de mäktiga byhövdingarna, som satte ett pris på sin samarbetsförmåga.
Birger Magnusson var den siste jarlen. Titeln förvandlades till hertig och gavs fortsättningsvis endast till medlemmar av kungahuset.

Birger jarl stiftade de så kallade edsöreslagarna, som handlade om frid; kvinnofrid, hemfrid, tingsfrid och kyrkofrid.
Lagarna skapades med ambitionen att skapa att rättssamhälle med centralmakt och kungligt våldsmonopol. Försök till edsöreslagar finns dokumenterade redan under 1100-talet men det är först med Birger Magnusson som svensk makt för första gången på allvar tvingar igenom regler och förordningar som menigheten/allmogen ska följa.
"Med ed förpliktade sig kungen, jarlen och deras närmaste män att straffa brott som kränkte den allmänna friden i hela det svenska riket."
Därmed så har Sverige för första gången gemensamma lagar.
I Birger jarls fotspår följde sedan sonen Magnus Ladulås (kung av Sverige under perioden 1275-1290)och upprepade faderns stadganden.

Sverige som rike fanns inte i medeltidens början och var inte heller kristet.
Det var Ansgar som modigt tog sig an de hedniska själarna och såg till att människorna blev medvetna om helvetet och kom till himlen.
Nordmännen var fortfarande fruktade rövare och slagskämpar och åtskilliga munkar och präster fick ge upp kampen om de hedniska själarna efter överfall och rån.

Jag saknar i boken en ordentlig schematisk översikt av medeltidens viktigaste personer (regentlängder och kungaätter till exempel), placerad i början eller slutet av boken.
Den informationen finns visserligen insprängd i texten och underlättar läsningen just då, men att sen hitta tillbaka till just den sidan i en löpande text är inte alltid det lättaste.
Ett register med ordförklaringar skulle också kunna hjälpa upp förståelsen och öka chansen att hitta de utförliga förklaringarna i texten. Jag vet att jag med mina förslag ökar på sidantalet men på det stora hela skulle dessa tillägg vara en klar vinst för läsaren.

För att vara en bok som syftar på en person, i detta fall Birger Magnusson, så är det försvinnande lite information om honom på bokens sexhundra sidor.
Istället så beskrivs, mycket utförligt, 1200-talet, samt det som kom före och det som kom efter. Birger jarl var onekligen oerhört viktig för bildandet av Sverige. Utan honom så hade vi inte haft det Sverige vi har idag, utan kanske något helt annat...

"Jarlens sekel" är så mycket mer än bara kungar och mäktiga män, även om de onekligen påverkat historiens gång i diverse riktningar.
Det är historieläsning som lockar både den som lyssnade på skolans historielektioner (och även kan inspirera alla de som sov) att ta till sig kunskap om det förflutna, som trots bokens vikt knappast är tung att bära.
Dick Harrison besitter en himla massa kunskap och han besitter dessutom kunskapen om hur man förmedlar den.
"Jarlens sekel" är faktaspäckad och rolig.
Harrison vågar språnget mellan det seriösa och det humoristiska och balanserar obekymrat på en inte alltför spänd lina mellan dessa inriktningar.

Innehållsförteckning:
Våld och krig
Kungar
En och annan drottning
Arn
Maktkamper
Vackra bilder


Dick Harrison
Dick Harrison
© Foto: Ulla Montan

Om författaren:
Dick Harrison är född 1966 och docent vid historiska institutionen vid Lunds universitet
Han har tidigare bland annat skrivit en hel del studentlitteratur och hans bok om digerdöden i Europa, "Stora döden", fick Augustpriset 2000.
Året innan fick han historiepriset "Hertig Karls Pris" för "sin förmåga att göra historisk kunskap levande"

Andra böcker av författaren:
Europa och världen - Medeltiden 1995
I historiens spegel 1995
Medieval Space 1996
Uppror och allianser 1997
Skapelsens geografi 1998
The Age of Abbesses and Queens 1998
I skuggan av Cathay. Västeuropéers möte med Asien 1400-1600 1999
Social Militarisation and the Power of History 1999
Krigarnas och helgonens tid. 1999
På Klios fält 2000
Mannen från Barnsdale. Historien om Robin Hood och hans legend 2000
Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa 2000

Övriga bokfakta:
"Jarlens sekel" gavs ut på Ordfront i juni 2002.
Carin Thärnström : 03-01-08


 
> maila crew@bulldozer.nu