[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]
>> läst - bok - recension - Läsa bilder


Läsa bilder - Alberto Manguel


(Inbunden, Ordfront, 2002, 296 s.)

"En bild säger mer än tusen ord" är ett gammalt talesätt och bilder har alltid haft stor betydelse i vår kultur, i allt från forna tiders grottmålningar till dagens reklam.
Alberto Manguel har skrivit en bok i ett försök att förklara och påtala bildens betydelse i olika sammanhang.
Under rubriker som "Bilden som förståelse", "Bilden som mardröm", "Bilden som minne", "Bilden som omstörtare" osv diskuterar han, med sig själv och läsaren, kring bildens betydelse i ett visst skeende. Exempelvis i historien eller som kontrast till en annan bild.

Omslag"Läsa bilder"Boken är intressant och upplysande utan att vara docerande.
I första kapitlet, "Bilden som berättelse", beskriver Manguel sin egen barndomsupplevelse av en av Vincent van Gogh-målning.
I de nästkommande kapitlen beskrivs allt från den kvinnliga italienska 1500-talesmålaren Lavinia Fontana till Tina Modottis fotografier från förra seklets första del.
Modotti var en skådespelerska som genom ett möte med fotografen Edward Weston först blev hans modell och sen lärjunge.
Hon var kommunist och flyttade från Kalifornien till Mexiko, och umgicks där med konstnärinnan Frida Kahlo och hennes man Diego Rivera.
Modotti fotograferade både landskap och människor, men att bara dokumentera livsförhållanden var inte tillräckligt för Modotti, hon ville handla också och var aktiv i det mexikanska kommunistpartiet.
Vilket bland annat resulterade i att hon blev utkastad ur Mexiko och därefter tog sig till Sovjetunionen för att några år senare hamna i Spanien under inbördeskriget. Hon slutade dock sitt liv, 45 år gammal i Mexiko i en fattiggrav. Hennes fotografier finns kvar, bevarade som tidsdokument.
Modotti blev snabbt erkänd som en "utsökt konstnär med formativ känslighet" och betraktades snart som mer begåvad än sin läromästare, Weston.
Författarinnan Susan Sontag har apropå Modottis bildberättande sagt att "...ett foto inte kan skapa en moralisk position men väl förstärka den".
Modotti trodde på rätten till ett anständigt liv och på rättvisa för alla.

Manguel diskuterar också den betydelse som den amerikanske konstnären Jackson Pollock fick när han 1948 ställde ut sin första stora duk, en målning där färgen skvätt och runnit i ett kaotiskt mönster.
Hans bildspråk stod i stark kontrast till det dåtida TV-mediets mer lättydda bilder som översköljde den amerikanska kontinenten.
Tv:n serverade bilder utan eftertanke, medan Pollock valde att avstå från kommunikation och beskrivande bilder och målade i den stil som kallas för abstrakt expressionism. Medan exempelvis 1400-talets symbolfyllda målningar tolkades efter vissna givna förutsättningar och regler så ställde den abstrakta expressionismen betraktaren på ostadig mark och sa "tolka själv, utan regelbok".

Jag har njutit av varje kapitel i "Läsa bilder".
Boken är vacker och välförsedd med bildexempel och även om Manguel i sina slutord beklagar allt han inte fått med i sin bok så är jag som läsare nöjd med resultatet. Det är historia, kultur, konsthistoria och litteratur i en lyckad mix.

Innehållsförteckning:
Bild på en Nike-sko
Bild på madonnor
Bild på en luden flicka
Och många fler bilder…


Alberto Manguel
Alberto Manguel
© Foto: Simo Neri/Opale

Om författaren:
Alberto Manguel är bosatt i Kanada men har argentinskt ursprung. Han är förutom romanförfattare både översättare och redaktör.
Ytterligare en bok av honom finns översatt till svenska.

Andra böcker av författaren:
En historia om läsning 1999

Övriga bokfakta:
"Att läsa bilder" gavs ut på Ordfront i september 2002
Boken är översatt till svenska av Margareta Eklöf.
Carin Thärnström : 03-01-13


 
> maila crew@bulldozer.nu