[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]


Förlags-surfa:
> Ordfront

Läs mer:
> Tillbaka till bokarkivet

>> läst - bok - recension - Oheliga krig


Oheliga krig - John K Cooley
Afghanistan, USA och den internationella terrorismen

( Inbunden, Ordfront, 2002, 429 s.)

"Oheliga krig" behandlar terrorism och dess framväxt.
Framför allt handlar boken om den terrorism som bedrivs i islams namn, en terrorism som tillåtits gro med god assistans från de länder som i dag befinner sig i dess skottglugg.


Boksomslag "Oheliga krig"Författaren ger en väldigt ingående beskrivning av allt från Afghanistankrigets aktörer till hur muslimsk extremism kunnat växa sig stark i till exempel Algeriet. Det mesta i boken handlar dock om Afghanistan som tycks vara nyckeln, ända från sjuttiotalet och Sovjets invasion 1979 till händelserna vid twin towers den 11:e september förra året.
Av boken har jag lärt mig att Afghanistan inte var det jag ibland trodde under kriget där 1979-1989.
Enligt boken var en mängd intressenter inne och härjade i landet, alla med olika anledningar till varför.
CIA, Pakistanska underrättelsetjänsten ISI, Iran, Sovjet, Kina, knarkhandlare, betalda legoknektar från Algeriet och Egypten, är några exempel på de som var/är inne och rotar runt i konflikten. Listan kan göras hur lång som helst.
Klart är att den beväpning och rekrytering av inhyrda extremister som gjordes blev till ett okontrollerat monster som vi ser följderna av i dag enligt författaren. Jag, i min enfald, trodde att det var inhemska frihetskämpar, enkla jordbrukare, som utan betalning slogs mot den sovjetiska övermakten i Afghanistan.
John K. Cooley pekar på ett enormt utvecklat världsomfattande rekryteringssystem som i stället visar att många av de så kallade "mujahedin" var ett gäng avlönade legoknektar utan någon som helst anknytning till Afghanistan överhuvudtaget mer än diffusa idéer om en ren islamsk lära och kommunisthat.

"Oheliga krig" är väldigt faktaspäckad och detaljerad med en mängd personnamn och organisationer.
Ibland kände jag att det blev för mycket och att man tappar tråden och till viss del även intresset.
Boken känns till en början inte vidare lättläst heller, även om det kändes bättre mot slutet.
Språket är komplicerat och en del meningar är så långa, längre än mina, med massa kommateringar som gör att jag ibland hade svårt att få ihop meningens helhet och betydelse vid dess slut. Språket flyter inte alltid.
Ändå är det en väldigt intressant bok och författaren verkar väl insatt och kunnig även om det ibland blir en del svepande formuleringar och antaganden som ej backas upp tillräckligt.

Boken ger väldigt mycket kött på benen för den som vill lära sig om terrorism och hur ett krig mellan åren 1839-1842, Israels bildande, Anwar Sadats död, Al Qaida och World Trade Center hänger ihop med varandra.
Bin Ladin har till exempel inte alltid varit den fiende som han är för många idag.

Jag tänkte avsluta med ett intressant citat från boken som skrivits med eftertankens klokhet som en viktig lärdom:
"När man beslutar sig att gå i krig mot sin nuvarande huvudmotståndare, bör man ta sig en rejäl titt på de människor man väljer till vänner, bundsförvanter eller legosoldater. Se efter noga om dessa bundsförvanter inte redan dragit sina dolkar - och riktar dem mot din rygg."

Innehållsförteckning:
CIA
Bokstavskombinationsorganisationsfrossa
Knarkhandelsvägar
Peshawar
Mororernas Islamistiska Befrielsefront
Rudyard Kipling


Om författaren:
John K Cooley
John K.Cooley
© Ordfront förlag
John K. Cooley är amerikan, född 1927 i New York, bor i Aten och är Cypern-korrespondent.
Har tidgare jobbat för ABC News i bland annat Washington, London och Mellanöstern.
Karriären inleddes på New York Herald Tribune och följdes av bevakning av den algeriska revolutionen för bland annat UPI, London Observer och NBC News.
1965 blev han Mellanöstern-korrespondent för Christian Science Monitor i Beirut.
Som frilansande radio- och TV-journalist har han fått ett fleratal utmärkelser för sin bevakning av konflikter i Mellanöstern och Nordafrika.

Andra böcker av författaren:
Bland hans bokproduktion om Mellanöstern märks bland annat:
Green March, Black September: the story of the Palestinian Arabs 1973
Libyan Sandstorm: Qaddafi's Revolution 1982
Payback: America's Long War in the Middle East 1991

Övriga bokfakta:
"Oheliga krig" gavs ut på Ordfront förlag i september 2002.
Översättningen till svenska gjordes av Stefan Lindgren.

 

Jörgen Krüsell : 02-08-30


 
> maila crew@bulldozer.nu