[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Bok-surfa:
> Ordfront

Läs mer:
> Tillbaka till bokarkivet

>> läst - bok - recension - Stängsel och öppningar


Stängsel och öppningar - Naomi Klein

Rapporter från globaliseringens frontlinjer


(Inbunden, Ordfront, 2002, 264 s.)

Naomi Kleins första bok, "No Logo", slog ned som en bomb i stora delar av västvärlden och påverkade samhällsdebatten starkt.
I den boken gör hon upp med de multinationella företagen och myten om varumärken. Hon besöker bland annat de multinationella företagens huvudkontor och sen som kontast de fabriker i sydländer där arbetare producerar märkeskläder till svältlöner. Hon redogör också för de motrörelser som finns och försöker påverka konsumenter, företag och dess omvärld.

Bokomslag "Stängsel och öppningar""Stängsel och öppningar" är en blandning av kortare och längre texter från författarinnans drygt två år långa resande runt världen - till Prag, till Buenos Aires, till den australiska öknen och till debatter med europeiska ledare.
Bokens titel syftar till exempel på vad som hänt i Argentina (ett land som betraktas som värdelöst i omvärldens ögon), vad som hände när Zambia på Världsbankens inrådan införde "användaravgift" i skolor och på de nätverk av människor som protesterar och påverkar, inte genom att kasta sten utan genom att utmana vattenkanoner med hjälp av vattenpistoler.
Artiklarna har tidigare varit publicerade i olika tidningar och tidskrifter eller är tal (eller delar av tal) som hållits vid olika manifestationer.

"Stängsel och öppningar" är en bok för en diskuterande ungdom, men kanske ännu mer för en bekväm och slentriantänkande medelklass.
Globaliseringen har närmat människor, men i lika hög grad fjärmat dem från varandra. EU- och andra frihandelsavtal delar in världen i vi och dom.
Resor till Thailand och Vietnam är vardagsmat för privilegierade vita och turismen skapar visserligen välstånd men under den glänsande ytan ligger sexturism, pedofili och maktmissbruk. I Göteborg förbereds åtal mot ett stort antal familjer som utnyttjat "svart", illegalt invandrad arbetskraft till svältlöner för att få sina hem städade. De som står åtalade är familjer med höga inkomster som skulle ha råd att betala "vit" arbetskraft, om de ville.

Naomi Klein är både påläst och pedagogisk och har känsla för det absurda, vad sägs om rubriken: "Internet som Tupperwareparty"?
Där diskuterar Klein Internet och debatten kring Napster och det avtal som de ingått tillsammans med Bertelsmann (ett mediekonglomerat och en av de som från början stämt Napster för stöld av upphovsrätt) där de ska starta en sajt för gratisfiler med medlemsavgift. Inte bara Internet diskuteras i boken, utan alltifrån galna kosjukan, zapatisternas nationella befrielsearmé i Chiapas, Mexico och vad de människor gör som tröttnat på bristen av bostäder i Toronto.

Boken är global i urvalet av sina "fallbeskrivningar" samtidigt som den är förfärande lokal när det kommer till pudelns kärna.
Världen har kommit närmare, och du är en del av den.

Innehållsförteckning:
Makt i varierande former
Modiga människor
Mäktiga människor
Missgynnade länder
Monopolitiska beslut


Om författaren:
Naomi Klein
Naomi Klein
© Foto: Bruce Duffy
Naomi Klein är journalist och författare, född i Montreal 1970 och nu bosatt i
Toronto. Mest känd för bestsellern "No Logo" som översatts till sexton språk. Naomi Klein har skrivit för bland annat tidningarna The Guardian och The New York Times.


Andra böcker av författaren:
No Logo - märkena, marknaden, motståndet 2001
Battling Big Business 2002

Övriga bokfakta:
"Stängsel och öppningar" kom ut på Ordfront förlag i oktober 2002.
Den svenska översättningen är gjord av Stefan Lindgren och Tor Wennerberg.

 


Carin Thärnström : 03-05-14


 
> maila crew@bulldozer.nu