[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]
>> läst - bok - recension - Tyskt Trauma


Tyskt Trauma - Gitta Sereny

(Inbunden, Ordfront, 2002, 414 s.)

En ung pojke blir förevisad Heinrich Himmlers samling av möbler tillverkade av människoben och hud.
En jordplätt i Polen. Här är jorden fet och näringsrik, beroende på de cirka sjuhundra tusen människor som begravdes där, i Treblinka.
En ung polisman från Wien, utan uttalade nazisympatier, blir kommendant vid samma läger, Treblinka.
De människor som fått leva med att utreda nazismens brott, avskydda av ett hemland som helst vill glömma.
Ögonblicksbilder ur historien, alla beskrivna i Gitta Serenys "Tyskt Trauma".

Bokomslag "Tyskt trauma"Att Gitta Sereny finner en stor fascination inför nazismens brott och förbrytare kan knappast förnekas. En stor del av hennes författarskap har gått ut på att möta eller beskriva dessa. I böcker som "Albert Speer och sanningen" eller "Vid avgrunden" har hon intervjuat några av nittonhundratalets mest avskydda män.
"Tyskt Trauma", som är en samling och omarbetning av olika artiklar Sereny skrivit, kastar en hel del ljus över denna besatthet.
Sereny beskriver hur hon som elvaåring av en slump hamnar på stadion i Nürnberg under partidagarna och hur hon rycktes med av allt det pampiga.
När hon berättade om sin upplevelse för läraren på den engelska internatskola där hon gick fick hon i uppgift att läsa Hitlers "Mein Kampf" och försöka förstå vad det var hon verkligen hade sett.
Mars 1938 studerade Sereny på en teaterskola i Wien när tyska riket genomförde sin anschluss. Hon fick se hur hennes judiska lärare och diverse oliktänkande trakasserades.
En kort period var hon verksam inom den ännu inte fullt utvecklade franska motståndsrörelsen innan hon tvingades fly även Frankrike och till sist hamnade i USA.

Förutom den självbiografiska delen, som är mycket intressant, innehåller boken även många artiklar om läget i efterkrigstidens Tyskland. Berättelser om de institutioner som instiftades för att reda ut nazismens brott, intervjuer med ungdomar som vuxit upp i nazitidens skugga och porträtt av diverse personer som på något sätt berörts av nazismen.

Svagste delarna i boken är de partier som berör Albert Speer, Hitlers favoritarkitekt och rustningsminister, samt Franz Stangl, lägerkommendant i Treblinka. Förmodligen för att bägge dessa personer redan har presenterats och gåtts igenom av Sereny i böckerna "Albert Speer och sanningen" samt "Vid avgrunden".
Självklart förekommer ett par nya detaljer och kapitlen om Speer och Stangl är på intet vis några kortreferat av böckerna. Men kan man sin Sereny så kommer man att känna igen berättelserna och citaten.

Flera av de andra kapitlen är dock så pass intressanta att boken i sig är väl värd att läsa även om man skulle ha läst böckerna om Speer och Stangl.
Särskilt intressant fann jag kapitlet som handlade om John Demjanjuk, en amerikan med ukrainskt ursprung som stod åtalad i Israel för att ha varit Treblinkas ökände lägervakt "Ivan den förskräcklige".
Själva åtalet stod på ganska ostadig grund och rättegången kom att dra ut på tiden i flera år. I slutändan kunde det aldrig styrkas att Demjanjuk skulle ha varit Ivan och han sattes på fri fot efter drygt sju år i israeliskt fängelse.
Själva händelsen visar på svårigheten med att bringa nazistiska förbrytare inför rätta. De flesta vittnen är döda, de som överlevde förintelsen börjar dö av hög ålder, och bristande rutiner i dokumentationen hos segrarmakterna vid krigsslutet gör att många identiteter har förväxlats och försvunnit in i historiens dimmor.

I "Tyskt Trauma" får läsare möta en mängd intressanta personligheter:
Leni Riefenstahl - känd som en av tredje rikets mest framstående filmregissörer.
Martin Bormann Jr - son till partipampen Martin Bormann och sedemera präst och aktiv antinazist.
Thomas Heydrich - Skådespelare och sångare med specialisering på judiska visor, dessutom brorson till Reinhard Heydrich, mannen bakom "den slutgilitiga lösningen".
Francois Genoud - En schweizisk bankir som äger de litterära rättigheterna till Hitlers, Bohrmanns och Goebbels skrifter.

"Tyskt Trauma" är en sån bok man önskade ingick i den obligatoriska undervisningen på landets skolor. Den beskriver objektivt en epok i historien som många gör sitt bästa att glömma och den berättar livsödena hos en mängd personer som alla på något vis berörts av tredje rikets uppgång och fall.

Innehållsförteckning:
Gamla nazister
Nya nazister
Förnekare
Krigsförbrytare
Krigsförbrytelser
MänniskorGitta Sereny
Gitta Sereny
© Foto: Dan Honeyman

Om författaren:
Gitta Sereny, föddes i Wien 1923 och växte upp i Österrike, England och Frankrike. Hon gick på teaterskola i Wien när tyskarna kom och flydde då landet med sin mor och sin styvfar, som var av judisk börd.
Under början av kriget arbetade hon i Frankrike med att hjälpa övergivna barn, men tvingades fly till USA då de ockuperande tyskarna kom på att hon även hjälpt motståndsrörelsen.
Efter kriget var hon anställd av FN som kurator för barn som stulits från tyskockuperade områden och givits till barnlösa tyska familjer.
Sedemera kom hon att bli journalist och har gjort sig känd genom att skriva reportage för ett flertal olika tidningar och ett antal reportageböcker. Mest känd är kanske boken om Albert Speer, som bland annat har blivit till teaterpjäs.

Andra böcker av författaren utgivna på svenska:
Fallet Mary Bell 1995
Albert Speer och sanningen 1997
Ohörda rop 1999
Vid avgrunden 2000

Övriga bokfakta:
"Tyskt trauma" gavs ut i inbunden version på Ordfront förlag i april 2002 och i pocket i januari 2003. Översättningen till svenska är gjord av Ulf Gyllenhak.


Harald Åberg : 02-10-16


 
> maila crew@bulldozer.nu