[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]
>> sett - film - recension - Livets hjul

Livets hjul
(Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring)

Den här koreanska filmen av regissören Kim Ki-Duk skildrar så väl årstidernas som livets växlingar speglat genom olika skeendena i två munkars liv. En äldre munk lär en yngre om livet och en dag blir denne adept själv den läromästare som skall föra sin insikter om livet vidare till en ny lärjunge.

Ur filmen "Livets hjul"
Ung munk, gammal munk och urgammal Buddha.
© Triangelfilm

Filmen är uppdelad i fem mindre berättelser. Varje del symboliserar dels en årstid men också en period i de två munkarnas liv.
I den första berättelsen får vi möta en äldre munk och hans lille skyddsling. Här är det ett slags sedelärande episod om hur pojken på ett pedagogiskt sätt får en läxa om hur grymhet mot djur straffar sig. Stenen man får bära i hjärtat om man gör någon annan illa blir en tydlig symbol för så väl den lille pojken som tittaren.

I nästa del har den lille munken vuxit till sig till en yngling i övre tonåren. En flicka kommer till deras avlägset belägna tempel för att genom böner och meditation tillfriskna. Den rätta medicinen för henne tycks dock inte vara av religiös natur, utan hon och den unge munken utforskar tillsammans de erotiska nöjena. När hon skall lämna dem blir den ungen munkens längtan efter det världsliga för stor och han beslutar sig för att pröva lyckan ute i den stora världen.

I den tredje berättelsen återvänder den nu 30-årige f.d munken från det värdsliga som en bruten man, märkt av den tragedi som lust och begär lett honom till.
Den äldre munkens förnumstiga profetia om att kärlek leder till olycka har slagit in. Här tar berättelsen en grym och nästan parodisk vändning när sensmoralen skall hamras in. Ändå anslås här också effektivt en sorgsen ton som klingar filmen ut. Mänskliga tillkortakommanden och avsked är i fokus.

I den fjärde delen, vinterberättelsen, återvänder den nu medelålders mannen till klostret för att ensam söka inre frid. Här vidtar filmens mest visuella och meditativa del med svindlande vacker vinternatur och nästan stillebenaktiga bilder när munken tränar kampsport ensam på en oändlig is.
Men det är också här som livets kretslopp, det evigt snurrande hjulet, syns tydligast. Ett nytt barn, en liten pojke, lämnas i templet för att uppfostras av munken. För att ytterligare förstärka det hela ser vi i den avslutande femte berättelsen att det är samma skådespelare som spelar den unge munken i första delen som gestaltar den nye pojken.
Kretsloppet. Livets hjul. Årstidernas eviga växlingar. Allt återupprepas.

Som alltid när det gäller den här typen av filmer så stör man sig i början på att berättartempot är så långsamt (mot vad man är van vid) och att dialogen så sparsmakad. Men ju längre tiden går desto mer vilsamt känns det och filmen blir nästan i sig en meditativ upplevelse.
Det hisnande landskapet, de stora livsfrågorna fångade i de små episoderna och en port som öppnas och stängs mellan den lilla världen och den stora världen.

Innehållsförteckning:
Symboliska djur
Bön och meditation
En kattsvanspensel
En tung Buddahstaty
Erotik i båt

Svensk premiär: 2 april 2004

Mia Gustavsson : 04-04-02


 
> maila crew@bulldozer.nu