[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]
>>läst - in memoriam - Ryszard Kapuscinski


Ryszard Kapuscinski

Ryszard har gått bort.
Det känns kanske aningen förmätet att kalla honom vid förnamn. Vi är egentligen inte så bekanta, men vi reste till Rom ihop och det var en trevlig upplevelse. Att jag reste med Ryszard gjorde dessutom att jag fick en lång pratstund med B&B-innehavaren René från Holland (som bodde i Rom sedan femton år) om Ryszard och böcker i största allmänhet.

Ryszard Kapuscinski
Ryszard Kapuscinski
© Foto: Maria Söderbeg

Ryszard Kapuscinski har dött vid 74 års ålder, efter att hans hjärta givit upp. En stor berättare och resenär har lämnat jordelivet och sörjs av många världen över.

Kapuscinski föddes i Pinsk i Polen 1932 och överlevde andra världskriget för att vid dryga tjugo års ålder börja arbeta som journalist på tidningen "Ungdomens standar" och det var också i den yrkesrollen han började sina resor runtom i världen.

Den första resan gick till Indien och gav mersmak, så nästa gick till Kina.
På femtiotalet var resandet ett projekt som tog veckor och månader i anspråk och kontakten med hemland och redaktion tog betydligt längre tid än dagens snabba kommuniaktion via sms och e-post.

Som reselektyr på sin tur till Indien fick han med sig boken "Herodotos historia" och denne romerske historiker och världsresenär har sedan följt Kapuscinski genom åren. I hans sista bok översatt till svenska, "På resa med Herodotos" så är det just denne följeslagare och sina egna resor som han berättar om.

Under drygt tjugo år arbetade Kapuscinski som krigs- och utrikeskorrespondent för den polska nyhetsbyrån PAP. 27 statskupper och revolutioner upplevde han på plats i olika konflikthärdar runt om i världen.
I samband med undantagstillståndet i Polen 1981 och den fria fackföreningen Solidaritets frammarsch fick Kapuscinski arbetsförbud som journalist eftersom han vägrade att skriva på en lojalitetsförklaring gentemot regeringen.

De första böckerna skrev han på 1970-talet, men det var först efter arbetsförbudet som journalist som han skrev de böcker som sedan kom att göra honom känd världen över och resulterade i översättningar till drygt trettio olika språk.

Genom sitt författarskap har han haft möjlighet att fördjupa sig i de händelser och skeenden som han följt i sitt yrke som utrikeskorrespondent. Hans betraktelser av utvecklingen av såväl länder som kontintenter har givit hans läsare en lysande nutidshistoria med ett personligt perspektiv.

En resenär har gjort sin sista resa.

Böcker av Ryszard Kapuscinski på svenska:
Kejsaren (1985), översättning av Britt Arenander via engelska
Shahernas shah (1986), översättning av Britt Arenander via engelska
En dag till att leva (1987), översättning av Britt Arenander via engelska
Imperiet (1993), översättning av Anders Bodegård
Fotbollskriget (1998), översättning av Anders Bodegård
Ebenholts (2000), översättning av Anders Bodegård
På resa med Herodotos (2006), översättning av Anders BodegårdCarin Thärnström: 07-01-25


 
> maila crew@bulldozer.nu