[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Galax-surfa:
> Svensk Astronomi om galaxer

Läs mer:
> Galaxer i mina braxer

>> så funkar...galaxer


Galaxer

En galax är ett stort system som består av stjärnor, gas och stoft och hålls ihop av gemensam gravitation.
Galaxerna kan ha olika former, men huvudkategorierna är elliptiska, skivformade och irreguljära.
De skivformade delas sedan in olika klasser beroende på om de har spiralarmar eller inte. De linsformade har inga alls medan spiralgalaxer och stavspiralgalaxer har det.
För de riktigt bitna finns det åtskilliga ytterligare indelningar att ta hänsyn till.

Vår egen galax Vintergatan är en spiralgalax där vårt solsystem ligger nånstans mellan en av flera spiralarmar.
Om man tänker sig att Vintergatan ser ut som ett stekt ägg med gulan i mitten så bor vi ganska långt ut mot vitans ena kant.
Vår sol är bara en av över 200 miljarder stjärnor i Vintergatans galax.
Hur många planeter som kan kretsa i system kring dessa stjärnor vet vi inget om. Och ännu mindre om det finns betingelse för liv på dessa planeter.
I universum finns det kanske 100 miljarder liknande galaxer.
En genomsnittlig galax är ungefär 100 000 ljusår bred och kan innehålla 100 miljarder stjärnor.

Att studera galaxer är en ganska ny företeelse eftersom det dröjde länge innan man hade tillräckligt starka teleskop för att kunna se avlägsna galaxer. Få av dem går nämligen att se med blotta ögat.
De flesta galaxer vi känner till är döpta till obegripliga sifferkombinationer, undantaget är Vintergatan samt våra närmsta grannar Andromedagalaxen och Stora & Lilla Magellanska molnet (döpta efter sjöfararen och upptäcktsresanden Fernando Magellan som var en av de första som såg och beskrev dem). Det beror på att när man väl kunde se galaxerna så upptäckte man så många att ingen orkade bemöda sig om att döpa var och en till originella namn. Siffrorna står helt enkelt för den turordning som de upptäckts i, medan bokstäverna enkelt uttryckt står för olika serier av galaxer.

Komiskt nog är den galax vi vet minst om vår egen Vintergata, eftersom vi skulle behöva se den uppifrån eller utifrån för att kunna betrakta den på samma sätt som de andra galaxerna.
Istället är det vi ser rakt upp ett tjockt band med stjärnor som så att säga "skymmer sikten".

Text Mia Gustavsson
Illustration Lotta Lundblad
: 01-05-18

 
> maila crew@bulldozer.nu