[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Mats-surfa:
> Svenska namn

 

 

>> språka - uttryck


Att ta sin Mats ur skolan

Då och då hör man skumma uttryck som man börjar fundera på.
Man kanske i bästa fall förstår vad som menas, men man undrar ändå vad uttrycket kommer ifrån och drar sig lite för att använda det eftersom det liksom ligger fel i munnen.
"Att ta sin Mats ur skolan" är ett typiskt sånt uttryck.
Jag hör sällan någon i min egen generation använda sig av det uttrycket men då och då dyker det upp i en bok eller när någon av den ur den äldre generationen pratar.
Varje gång hajar jag till och börjar fundera...
Vem är den där Mats?
Varför får han inte gå kvar i skolan? Hur kan någon ha "en egen" Mats? Och dessutom bestämma att han skall sluta gå till plugget?

I Svenska Akademiens ordbok hittar jag något slags svar på frågorna.
Uttrycket att "ta sin Mats ur skolan" eller "ta sin Mats från skolan" betyder "att dra sig ur en brydsam eller farlig situation utan förlust eller förödmjukelse; göra sig kvitt något; bege sig av från något besvärligt; dra sig ur spelet; fly fältet".
Etymologiskt, om man härleder ordens betydelse, så verkar ordet Mats inte alls härledas, som man kan tro, ur egennamnet Mats utan ur tyskans "einen matsch machen" eller "matsch werden" som är en kortspelsterm som betyder "att ta eller att förlora alla spelen".
På svenska blir det "att göra någon till mats" (om man vinner) eller att "bli mats" (om man förlorar).
Jag är ledsen å alla Matsars vägnar, men att vara en Mats är alltså i klarspråk att vara en loser.
Egennamnet Mats har dock en annan betydelse om man betänker att det kommer av namnet Matteus som betyder "Guds gåva". Kanske en liten tröst?

Delen med skolan kan härledas ur det lite ålderdomliga uttrycket "att slå någon/något ur skolan" som betyder "att vara någon överlägsen; överglänsa; besegra någon/något; slå; konkurrera ut".
Uttrycket att "leda någon i skolan" eller "föra någon till skolan" betyder att lite besserwisseraktigt mästra någon annan på ett "skolmästaraktigt sätt" eller att kritisera, tillrättavisa och finna fel på någon/något.

Om du fortfarande känner dig tveksam att använda uttrycket föreslår vi de likartade men mer moderna:
"lägga i backen", "ta gröna linjen till Flen", "Fega ur", "Banga", "Ta till sjappen".

Mia Gustavsson : 01-05-18


> Har du också en fråga du vill ställa om språk, ord eller uttryck?
Skriv till oss så försöker vi ta reda på svaret.

> crew@bulldozer.nu