[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

SAOL-surfa:
> Svenska akademiens ordlista
> Föreslå nya ord till SAOL

 

 

>> språka - SAOL


Vår allra käraste språkpolis

Den är mattblå med guldfärgad text och den är vårt enda rättesnöre i svåra tvister över Alfapetbrädet.
SAOL, Svenska Akademiens ordlista, är över 100 år och kom för 3 år sedan i sin tolfte reviderade upplaga.
Bulldozer ville ta reda på hur man hittar de nya orden till ordlistan och vem som bestämmer vilka ord som får vara med i vår allra käraste språkpolis.
Martin Gellerstam, redaktör för SAOL och bland annat forskare på institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet, är mannen som sitter inne med svaren.

Bokomslag: SAOLVad är det som avgör om ett ord kommer med i Svenska akademiens ordlista?
- Det är resultatet av diskussioner i Svenska Akademiens språkkommitté.
Grundregeln är att det skall finnas i det allmänna ordförrådet och vara väl belagt i skrift i böcker och tidningar.

Röstar ni om vilka ord som får vara med?
- Nej, redaktörerna för SAOL lämnar en lista på cirka 5000 ord till medlemmarna i svenska akademien som sedan diskuterar kring orden och tar ställning till dem.
Det är inte heller så att de nya orden i ordlistan är helt nya. Ofta är det nya sammansättningar eller nya former av redan existerande ord. Även äldre ord tas in om man upptäcker att det finns en lucka i SAOL inom just det området.

Hur får man reda på vilka ord som är nya? Har ni nån som sitter och läser tidningarna varje dag och upptäcker nya ord?

- Nej, så går det inte till. På Göteborgs universitet finns en språkbank med mellan 60-70 miljoner ord inmatade. Varje gång man skall uppdatera ordlistan kör man mot den databasen. Då ser man vilka ord som inte används längre och vilka som saknas.
Språkbanken baseras på alltifrån modern tidningstext till medeltida krönikor och litteratur från olika tidsperioder.
SAOL-redaktionen får även tips från privatpersoner om ord de tycker saknas eller borde vara med.

Finns det några ord som inte får vara med?
- Vi har vissa gränsdragningar. Exempelvis tar vi inte med fackord som bara används av experterna inom ett visst fackområde. Sen finns det vissa andra stilistiska och dialektala begränsningar av olika slag.

Tar ni någon ställning till om hur "fint" eller "fult" ett ord är?
- Nej, men däremot är vi noga med att sätta ut stilistiska anmärkningar om ett ord till exempel kan anses som vardagligt, stötande eller kränkande.

Kan man se trender i vilka ord som kommer med i ordlistan?
- Det är gievtvis beroende av språkliga trender i samhället. I förra upplagan som kom 1986 kunde man se att det hade kommit många nya ord med anknytning till miljön. I senaste upplagan från 1998 fanns det inte lika tydliga tendenser, men ord som har med ekonomi och olika sparformer att göra var en trend.

Hur lång tid tar det innan ett ord är så etablerat att ni tar med det i SAOL?
- Det är helt olika beroende på inom vilket område det är.
Folk hör ofta av sig till oss och är förvånade över att ett visst ord inte finns med eftersom de tycker att det är så etablerat. Men ibland är det så att ett ord kan lanseras mycket starkt och få ett så kraftigt genomslag att människor upplever det som om ordet alltid har funnits, fast det kanske bara varit i bruk i ett eller två år.
SAOL brukar avvakta lite för ibland har det hänt att ett sånt modeord har kommit med i en upplaga och i den nya två år senare har det tagits bort igen eftersom ordet försvunnit ur vokabulären.

En händelse i SAOL:s historia som fick viss uppmärksamhet var när man 1986 beslutade att ta med så kallade "runda" ord i ordlistan.
Likväl som det fanns folk som tyckte att det var en stor skam att svenska akademien föll till föga var det många som uppskattade att ordlistan faktiskt anpassade sig till fullo till språkbruket i det moderna samhället.
- Det handlar om hur man ser på lexikografins uppgift. Den moderna inställningen är, både internationellt sett och här, att den främsta uppgiften är att beskriva hur språket faktiskt ser ut. Det tillhör en äldre tid att låtsas som om vissa ord inte finns, säger Martin Gellerstam, och lägger skämtsamt till:
- Om inte annat kanske någon tvekar om hur de skall böjas.

Vilket är ditt eget favoritord?
- Ett vackert ord för varje lexikograf är ordet <övrig> ett av de sista orden i varje ordbok. Då vet man att jobbet är över - för ännu en gång!


FAKTA om SAOL

SAOL eller Svenska Akademiens ordlista utgavs första gången 1874 och är alltså en snart 130-årig språkpolis som är det officiella rättesnöret för stavning och böjning av svenska ord.
Hur många familjer har inte under rafflande Alfapet-matcher undvikit den värsta osämjan genom att plocka fram denna mattblå och alltid lika pålitliga ordbok som tvärsäkert vet svaret på nästan allt.
Allt detta har vi Johan Erik Rydqvist 1800-talslingvist och medlem i Svenska Akademien att tacka för.
Han var nämligen den som tog initiativet till skapandet av SAOL som ett komplement till den mer omfattande Svenska Akademiens ordbok.
1998 kom den tolfte och senaste upplagan av SAOL, i den finns ungefär 120.000 ord.


Några nya ord i senaste SAOL-upplagan, Bulldozerfavoriter från A till Ö:

Anorektiker, aioli, arealbidrag, andrahandskontrakt
Bantningsmedel, barnpornografisk, bygelbehå, betonghäck, bingolott
Chatta, cover, cyberpunk, chutney

Djuretisk, direktsända, dagisfröken, dutta, damlandslag
Egotrippad, euro, ekoturism, entreprenörsanda, e-brev, etanolfabrik
Främlingsfientlig, finanskris, fondsparare, fettsnål, frisésallad

Grovsopor, glasiglo, grabbig, glasnost, gympadojor, gränssnitt, gatubarn
Hårdbantning, hiphop, halvtidsfrigivning, hatobjekt, hypertext, homofobi
Inbrottslarm, implantat, inlines, integritetskränkande, immunbristsjukdom
Jämställdhetsminister, jättesatsning, journalistuppbåd

Knökfull, kvinnofälla, källsortera, knarkliberal, kroppsfixering, krismedvetande
Löneminister, lågenergilampa, lillajul
Mejla, millennieskifte, multimedier, mikra

Nazistsymbol, naturgasbuss, närpolis, nationalencykolpedi, nyandlighet
Ozonhål, operativprogram, organtransplantation
Puttenuttig, pedofil, pigdebatt, pisksnärtsskada, paparazzo, proffskontrakt

Raveparty, rockvideo, rappare, race, reporänta, riskbeteende
Sparbeting, skinnskalle, såpopera, svarttaxi, sexturism, skalbolag
Taktikrösta, tåfjutt, trendnisse, trygghetslarm, tidningsmogul, tinnitus

Utflippad, upptaktsmöte, ultimat, utbrändhet, undertext
Värdekonservativ, valparoll, videovåld, vitlöksmarinerad, valutaunion
Webbadress, worksshop

Zappa
Ytbärgare
Återvinningsbar
Ätstörning
Överbetald


Mia Gustavsson : 01-11-28


> Har du också en fråga du vill ställa om språk, ord eller uttryck?
Skriv till oss så försöker vi ta reda på svaret.
> crew@bulldozer.nu