[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Tidigare "Språka":
> Om landställen och munkar
> "Min moster är en bläckfisk"
> Att ta sin Mats ur skolan
> Att fara fram som ett Jehu
> Namnet Guppy
> Uttrycket Paparazzo
> Vad är en Olle?

 

 

>> språka - uttryck


Material eller materiel?

Fråga:
Vad är det egentligen för skillnad på material och materiel?
Är materiel en skum pluralform av material, eller är det kanske helt olika saker?

Svar:
Båda orden härstammar från latinets "materia" som betyder "ämne".
I dagligt modernt språkbruk gör man egentligen ingen skillnad på dessa två, utan ordet "material" används i båda betydelserna.
Vilket även mer rigida språkvårdare brukar acceptera.
Vill man vara mer språkligt korrekt och oldschool så skall man vara mer nogrann och faktiskt skilja dem åt enligt följande:
Material är det som något består av (råämne, stoff, virke, beståndsdel) Materiel betyder redskap (tillbehör, hjälpmedel, rekvisita)

Ordet materiel stöter man oftast på när det gäller tillverkningsindustri, konstruktion, skola och används även ofta när det gäller militär utrustning.
Till exempel heter det ju Försvarets Materielverk.

Källor:
"Hur skall det heta- språkriktighetslexikon" av Gösta Åberg
Svenska Akademiens Ordlista
Svenska Akademiens OrdbokMia Gustavsson : 02-10-08


> Har du också en fråga du vill ställa om språk, ord eller uttryck? Skriv till oss så försöker vi ta reda på svaret.
> crew@bulldozer.nu