[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Undergångs-surfa:
> "Ten commandments"-sekten
> Heaven's gate-sekten
> Shoko Asahara-sekten
> Peoples Temple-sekten
> The tragedy in Waco
> Solar Temple-sekten
> Nostradamus spådomar

Läs mer:
> Jordens undergång

 

 

>> så funkar...jordens undergång


Undergången är nära

År 999 sålde tusentals kristna alla sina tillgångar och begav sig till Jerusalem för att invänta jordens undergång.
Så snopna de måste ha blivit när inget hände.
År 1999 satt alla datatekniker på helspänn.
Så snopna de måste ha blivit när inget hände.

Vi hörde det ju alla i samband med millenniefirandet. Domedagspredikandet. Kanske något mer sansat än för 1000 år sedan när kyrkan officiellt hade hållningen att världen skulle gå under. Att datorerna skulle kollapsa var dessutom en mer konkret och befogad fara än att jorden skulle göra det.
Men man kan fråga sig "varför just 1000 år eller 2000 år efter Kristi påstådda födelse?" (en tidpunkt som dessutom nån stackars munk i efterhand fått bassning för att han beräknat helt fel).
De som inte är kristna kan dessutom rycka på axlarna eftersom de oftast har en helt annan tideräkning. Judarna tyckte inte alls att det var år 2000 utan 5760, muslimerna ansåg att det var 1421 och buddisterna föredrog år 2544.
Inget av dessa årtal klingar lika olycksbådande som 2000.
Det finns egentligen bara en förklaring till varför millennieskiften är så populära som domedagsdatum - 1000 år är jäkligt länge och om Jesus väntat så länge på att komma tillbaka gör han det nog på ett effektfull årsskifte när alla ändå är uppklädda och förväntansfulla.

Undergångspredikanter och sekter har det funnits gott om under historiens lopp. Både i anslutning till tusenårsskiften och till mer godtyckligt framslumpade datum. En karismatisk ledare har övetygat fårskocken om att just hans profetia är den enda sanna och bara genom att följa honom kan man klara sig undan eller få den gyllene nyckeln till frälsning.
De flesta undergångspredikaterna har på sin höjd lyckats skapat tillfällig lokal panik som gått över sedan det kritiska domedagsdatumet passerats.
Ofta kan man så här i efterhand småle åt de svavelosande predikningar och naiva förutspåelser som gjordes av profeter och astronomer efter att de sätt ett järtecken. Idag kallar vi dem kometer eller meteorer. Då var det gudarnas vrede och tecken på jordens snara undergång. Mer förståeligt är kanske att digerdöden och jordbävningar togs som tecken på ett gudomligt missnöje.
Tyvärr finns det också ett antal sekter i modern tid som hjärntvättat sina medlemmar så svårt att de valt att, mer eller mindre frivilligt, gå i döden för att slippa domedagen. Eller hjälpa andra på traven.

I mars 2000 gick det illa för medlemmarna i Joseph Kibweteeres sekt "Rörelsen för återupprättandet av Guds bud". Han hade proklamerat jordens undergång till 31 december 1999, men när datumet passerade utan domedag så ändrade han sin profetia. Medlemmarna låstes in i sin kyrka i byn Kanungu i Uganda och sen sattes den i brand. Upp till 650 människor beräknas ha dött där, medan sektledaren själv tydligen drabbats av tvivel på sin egen spådom och flydde utomlands.

I mars 1997 inbillade sig ledaren för den kaliforniska sekten "Heaven's gate" att det bakom kometen Hale Bopp fanns ett rymdskepp som skulle rädda de rättrogna från vår syndiga värld och ta dem till en bättre.
Hur den homosexuelle, kastrerade och spritt språngande galne Marshall Appelwhite lyckades övertyga sina 38 anhängare om att vägen till frälsning var Nikeskor ("Just do it!"), en mix av gift, äppelsås & vodka och en påse över huvudet, förvånar nog många.
Liksom att de hade varsin 25-centare i fickan som skulle tjäna som "tull" till den nya och bättre världen samt en prydligt packad resväska bredvid sängarna där de lagt sig för att invänta döden.
Kanske är det ännu mer förvånande att många i sekten var ivriga anhängare av TV-program som Star Trek och Arkiv X och att de raggade nya medlemmar på fan-träffar för dessa serier. De tog reda på personens telefonnummer och ringde direkt efter ett Arkiv X-avsnitt och inledde med orden "Du är en av oss". Sektmedlemmarna jobbade dessutom som IT-konsulter och hade sitt högkvarter i en lyxvilla i San Diego.

20 mars 1995 spred "Guds armé" under ledning av Shoko Asahara det dödliga giftet sarin i Tokyos tunnelbana. 12 personer dog och flera tusen skadades. Sektens idé var att hjälpsamt påskynda jordens undergång som de beräknat till år 2235. De hade en hel industri på gång där de skulle tillverka ebolavirus och nervgift som sen skulle spridas över Tokyo från en zeppelinare.

Det finns fler "självmordssekter" än så, men som kanske inte på samma sätt drivits av domedagsprofetior för att begå självmord eller döda andra.
Istället har det varit, den ofta despotiske, ledaren som utsatt från hot utifrån och valt att ta sina anhängare med sig i döden hellre än att avslöjas som en bluff eller kriminell.
Det är tydigen mer den personligt konkreta domedagen som bekymrat dem.

I det fallet kan man nämna pastor Jim Jones och hans "Peoples temple"-sekt. En amerikansk kongressman på besök i sektens egen koloni, Jonestown i Guyana, hotade att avslöja den psykiska terror som pågick i staden. Jones dödade hans sällskap och tvingade sen sina 914 medlemmar att dricka saft med gift i. De som vägrade blev skjutna.

Eller David Koresch som förskansade sig i "David-sektens" högkvarter i Waco, Texas när polisen kom för att gripa honom för sexövergrepp på sektens barn och olaga vapeninnehav. Efter 51 dagars belägring gjordes en inbrytning då huset plötsligt började brinna, troligen antänt av Koresch själv. Samtliga, över 80, sektmedlemmar dog i lågorna.

Ett tredje exempel är den franska Soltempelorden, grundad av Joseph di Mambro. Flera utbrott av självmord på skilda platser i Frankrike, Schweiz och Kanada har ägt rum. Att man hittat folk som varit skjutna i huvudet bland de som till synes frivilligt tagit sitt liv verkar ju lite märkligt. Sekten predikar rituella självmord som skall göra att de rättrogna slipper jordens undergång och istället kommer till den nya världen Sirius.

En insiprationskälla för många undergångssekter är Johannes, mannen som skrev Uppenbarelseboken i Bibeln. Hans litanior om sju insegel som bryts, apokalypsens fyra riddare, änglar som blåser i basun och den onda stjärnan Malört har satt många spår. Alla som vill finna förebud för jordens snara undergång och antikrists närvaro har fullt med stoff att hämta här.
I trettonde kapitlets sista vers sägs att "vilddjurets tal är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex". 666. En siffra som ofta brukas och missbrukas av alla som har sataniska intressen. Det sägs att den katolska kyrkan räknade fram siffran från Luthers namn och att Luther kontrade med att göra det samma med påvens.
En av senare tiders mest frekventa teorier är den om att datagurun och företaget Microsofts grundare, Bill Gates, är hin håle själv.
Med lite enkel matematik går det att räkna ut.
Bill heter egentligen William Henry Gates III. Omvandlar man namnets kortform "Bill Gates III" till ASCII-kod (varje bokstav eller siffra på ett tangentbord har ett tal som bestämts enligt American Standard Code for Information Interchange) blir resultatet följande: 66 + 73 + 76 + 76 + 71 + 65 + 84 + 69 + 83 + 3 = 666. Tjillevipp.
Naturligtvis går det att räkna ut samma siffra för även Adolf Hitler och Josef Stalin. Och Påven igen, trots att jag är helt säker på att Luther inte använde ASCII-kod i sitt experiment.
Som om det inte är nog med det så är tydligen själva Internet djävulens redskap. Bokstaven W kan också skrivas V/ vilket blir VI som är den romerska siffran för 6. World Wide Web förkortas WWW = 666.
Om jag var du skulle jag logga ut illa kvickt!

En annan inspirationsfavorit bland undergångspredikanter är Daniels bok i Bibeln som räknas till de apokalyptiska böckerna.
En del av boken är säkert bekant för de flesta som gått i söndagsskolan, den som handlar om Daniel som blir kastad i lejongropen men som räddas av en ängel. Den andra delen handlar om "den yttersta tiden" då Messias återkommer och bekämpar antikrist. Det är givetvis dessa uppenbarelser som undergångsfanatiker gillar att fördjupa sig i.

Man kan inte nämna undergångsteorier utan att komma in på Nostradamus, den franske profeten. Hans rimmande profetior har då och då haft en obehaglig förmåga att stämma in med saker som sedan inträffat. Men med tanke på antalet profetior han spottade ur sig så kan man kanske förvänta sig att något skall slå in. Även en blind höna brukar då och då hitta ett korn.
Desutom är många av verserna rätt vagt formulerade och har tolkats "bensäkert", men helt olika, av olika uttydare. Nostradamus påstås ha förutsett alltifrån den TV:n till Hitlers uppdykande i historien.
Här är en särskilt intressant vers:

Quand Georges Dieu crucifers
Que Marc le ressucitera
Et que St Jean le portera
La fin du monde arrivera

Det betyder uttolkad: "När påsken infaller på Sankt Marcus dag (25 april), kommer långfredagen att vara på Sankt Georgs dag (23 april) och Sankt Johannes dag (24 juni) kommer jorden att gå under".

Nostradamus dog 1566 och först 1582 gick vi över från den gamla julianska kalendern till den gregorianska tideräkningen. Innan vi bytte kalender var det en omöjlighet att dessa dagar skulle kunna infalla som i Nostradamus profetia. Däremot kan de, och har de, infallit så i vår tideräkning.
Nästa gång det sker är 2038. Håll utkik då!

 

 


text Mia Gustavsson
: 01-05-23


 
> maila crew@bulldozer.nu