[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Läs mer:
Så funkar...
> Ebola
> Galaxer
> Världens största scoutläger
> Jordens undergång
> Undergångssekter
> Förlovningar
> Katten
> Förkylningen
> Finlandsbåten
> Fläckar
> Midsommar
> Påsk
> Länder
> Advent

Vattentornssurfa:
> Skånska vattenornssällskapet

>> så funkar...vattentorn


Vattentorn

Vad är egentligen ett vattentorn? Varför står de där på höga höjder och ser svamplika ut? Ett vanligt missförstånd är att tro att de är till för att fungera som vattenreservoarer. Även om ett stort vattentorn kan hålla imponerande mängder vatten är det inte mycket att hurra för när man ser till en normal stads vattenförbrukning.

Vattentornens verkliga funktion har att göra med Pascals lag. Den som säger att trycket i en kropp med vätska är lika stort på alla punkter så länge som punkterna befinner sig på samma höjd i vätskan. Det må låta som fikonspråk men den praktiska effekten är rätt så påtaglig.

Det är nämligen så att vattennivån alltid söker utjämna sig, vilket gör att vattnet i rörledningar anslutna till vattentornet kommer att få självtryck. Så för de som bor i hus så behöver inte vattnet pumpas upp till dem, istället kommer trycket i ledningarna att bistå med detta. De pumpar som finns i vattennätet, man kan ju inte alltid lita på självtryck, behöver dessutom inte vara anpassade för maximal vattenförbrukning (som när det är reklampaus i Robinson) utan kan istället vara anpassat efter ett genomsnittligt vattentrycksbehov.

Vattnet kopplas till vattentornet från stadens reningsverk, så vattentornet har en extra effekt som mellanlagring och reserv vid omfattande rörledningsbrott.

En annan viktig funktion för vattentornet är att se till att stadens vattenföråd inte får negativt tryck, detta skulle nämligen medföra att ytliggande grundvatten skulle kunna sugas in i systemet med föroreningar som följd.

Principen bakom vattentorn är mycket gammal och det finns flera exempel på arkitektoniskt vackra vattentorn runt om i landet. På senare år har många av de äldre vattentornen tagits ur bruk och istället för att riva dem har man valt att bygga lägenheter i dem. I Sverige idag finns det två stycken vattentorn som byggst om till studenthem. Hyran kan tyckas hög för en student, men utsikten är säkerligen värd det.

I Örebro finns "Svampen", ett av världens mest besökta vattentorn. När prins Faisal av Saudiarabien besökte Örebro blev han så betagen i Svampen att han ville ha en egen. Därför står en kopia av Örebros vattentorn i Riyadh 33 procent större än originalet. Ursprungssvampen byggdes 1956-57 och är rätt så imponerande i sig. Den sträcker sig 58 meter över mark och har en diameter på 45,5 meter. Den rymmer förutom 9000 kubikmeter vatten också en restaurang och konferenscenter.

Harald Åberg : 06-01-06

> maila crew@bulldozer.nu