[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

i fokus

Klingon- & Star Trek-surfa:
> Klingonska akademin
> Klingon Language Institute
> West Coast Trekkers
> Star Trek.com

 

 

>> rymden - rymdspråk - klingonska


tlhIngan Hol DajatlhlaH'a'?
(Talar du klingonska?)

Fenomenet Star Trek har lämnat spår i vår värld på många ställen.
Från rymdfärjan Enterprise till formen på Motorolas mobiltelefoner, som designades för att likna "kommunikatorn" från TV-serien.
Märkligast tycker nog många är de som valt att tala språket klingonska.

Klingoner är en ras av mäktiga och stolta krigare som länge gjorde livet surt för kapten Kirk och hans mannar. Efterhand kom de att utvecklas till en av de populäraste raserna i hela Star Trek och mycket energi lades på att göra dem så trovärdiga som möjligt.

När man började spela in den tredje filmen, The Search for Spock, som skulle innehålla en hel del klingoner anlitades språkvetaren Mark Okrand för att ge dem ett trovärdigt språk. Det gjorde han med besked. Språket anammades av hängivna Star Trek-fans och numer finns det ett internationellt klingonskt språkinstitut, med förgreningar i ett flertal länder.
Här i Sverige har vi Klingonska Akademin, en lös sammanslutning av personer som talar klingonska. Akademin anordnar kurser och sysselsätter sig just nu med att publicera en svensk-klingonsk ordlista.

Björn X Öqvist, eller Zrajm C Akfohg som han föredrar att kalla sig ute på Internet, är en av de drivande krafterna bakom Klingonska Akademin. Han halkade in på språket via sitt intresse för Star Trek och 1996 köpte han sin första klingonska ordlista.

- Det var jag och Markus Persson som bildade Akademin, mest för skojs skull. Vi satte upp lappar och höll ett möte. Dagen efter ville Upsala Nya Tidning intervjua oss.
Antalet medlemmar i akademin är inte så stort här i Sverige men det finns ett starkt internationellt nätverk under ledning av det amerikanska KLI, Klingon Language Institute.

- Just nu räknar dom med cirka 1200 medlemmar men det växer stadigt. Faktum är att någon räknade ut 1998 att om klingonska fortsätter att växa som det gjort hittills så kommer hela jordens befolkning tala det år 2010.

Just det är inte något som Björn själv tror på, även om det vore roligt.

- Klingonska är inte tänkt att vara något världsspråk. Om det är det man är ute efter så lär man sig nog snarare Esperanto. Klingonska är lite snävare, det är mest en kul grej.

Den klingonska kultursfären på jorden är dock oerhört livskraftig. Mark Okrand, språkets skapare, ger med jämna mellanrum ut böcker och ordlistor som handlar om hur det klingonska språket utvecklats genom tiderna på hemplaneten. Genom paraplyorganisationen KLIs försorg anordnas möten för klingonsktalande och man har en mailinglista där man skriver på klingonska.

- Det är väldigt få som talar klingonska, berättar Björn. Av de tolvhundra som är med i KLI är det kanske två-tre hundra som talar språket dugligt. De flesta kan bara läsa eller skriva det.

Man kan läsa klingonska på två sätt. Antingen med västerländska bokstäver, så kallad romaniserad klingonska, eller med det klingonska alfabetet. Det klingonska alfabetet, som består av kilskriftsliknande tecken är det väldigt få som behärskar dock. Det ingick inte i Mark Okrands verk utan hittades på av någon anonym person på Paramount, det företag som äger rättigheterna till Star Trek, och används mest till att skriva på skyltar och annat som skall se klingonskt ut i TV-serien.
För att komplicera saken ytterligare har man på Paramount gett upphov till två olika klingonska alfabeten. Ett med bara tio tecken som man avänder till skyltar och dylikt, dessutom ett med 36 tecken som klingoninster använder för att skriva klingonska.

- Det finns en DVD-skiva som heter Earth View. Den är full av bilder på jorden tagna från rymden. Ett av de tolv språken som man kan välja som textning är just klingonska. Den är textad med 36-teckensalfabetet. När jag var på ett KLI-möte i Philadelphia i somras visade dom den. Jag tror inte att någon klarade av att hänga med i textremsan.

På mötet i Philadelphia träffade Björn också Mark Okrand som berättade om hur han skapade språket.
I den första Star Trek-filmen förekom klingonska, men det var inte "riktig" klingonska. Istället hittade skådespelaren James Doohan, som spelar Enterprise maskinist Scotty, på repliker till klingon-skådespelarna som han tyckte lät bra. Dock utgick Mark Okrand ifrån de här replikerna när han senare skulle skapa språket. Mark översatte sedan alla scener i filmen där klingonska kanske skulle användas. Vissa spelades sen in på engelska, vissa på klingonska och i efterhand dubbades det för att ge det slutresultat som regissören, Leonard Nimoy, ville ha. Därför var läpprörelserna i klingonska tvungna att matcha någorlunda.

Efterhand som klingonska utvecklades som språk kom önskan att ha en litteratur att läsa. Bland det första som översattes var Hamlet, orsaken till detta var en replik ur Star Trek: the Undiscovered Country där en av klingonerna hävdar att man inte läst Shakespeare om man inte läst honom på den ursprungliga klingonskan.
Eftersom klingonska ännu är under utveckling som språk kan man se mycket tydligt på ett verk när det översattes.

- Vissa ord saknas när översättningen görs och då får översättaren försöka komma runt det efter bästa förmåga. Ett par år senare kan det hända att de ord och uttryck som saknades utvecklats. Det är till exempel stora skillnader mellan första klingonska utgåvan av Hamlet och den fyra år yngre reviderade upplagan.

Ett annat känt verk som översatts är Gilgamesh-eposet. Eller {ghIlghameS} som det heter på klingonska.

Klingonska akademin jobbar själva på sin svensk-klingonska ordlista, håller möten ibland och har en hemsida för att folk som är nyfikna på språket skall kunna komma i kontakt med dem.

- Vi vill att folk skall känna till att vi finns till, om någon annan i Sverige skulle vara intresserad av klingonska så vill vi att det ska vara naturligt att komma till oss. Ju fler vi är, desto roligare har vi och desto mer lär vi oss!


Harald Åberg : 01-05-18


 
> maila crew@bulldozer.nu