[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

i fokus

Läs mer:
Enkäterna
> Janne
> Christian
> Ulf
> Fia
> Anna
> Sven
> Maria
> Zeke
> Hasse
> Kristina
> Sandra
> Jonas

> Hur skojigt får politik vara?

Politik-surfa:
> Socialdemokraterna
> Vänsterpartiet
> Miljöpartiet
> Folkpartiet
> Centern
> Moderaterna
> Kristdemokraterna

>> valet 2002 - valenkät: presentation


Bulldozers valenkät

I Bulldozers högst ovetenskapliga enkät-undersökning inför valet har vi frågat en grupp "vanliga" människor vad de tycker och tänker om valet, om att rösta och liknande.
Enda urvalskriteriet har varit att man inte skall vara partipolitiskt organiserad.

Gruppen är liten, och hyfsat homogen, så man kan inte dra några egentliga slutsatser av svaren mer än att det är kul att få veta vad folk anser om den svenska demokratin och sin rätt att rösta.
Å andra sidan så är SIFO/Temo-undersökningarna oftast inte heller så tillförlitliga som man tror eller har en så stor underlagsgrupp att det egentligen rättvist speglar Sveriges befolkning.
Och de resultaten styrs hela valdebatten av…så du kan lika gärna läsa Bulldozers väljarbarometer.

Partiledarna 2002
Class of 2002. Riksdagspartiernas partiledare:
Centerpartiets Maud Olofsson (© Foto: Lars Trangius), Socialdemokraternas Göran Persson (© Foto: Esther Sorri), Kristdemokraternas Alf Svensson (© Foto: Stefan Berg), Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson & Maria Wetterstrand (© Miljöpartiet), Vänsterpartiets Gudrun Schyman (© Vänsterpartiet), Folkpartiets Lars Leijonborg (© Foto: Susanna Asklöf), Moderaternas Bo Lundgren (© Moderaterna)


Merparten av de personer vi tillfrågade är under 30 år, bor i en storstad och har i genomsnitt fått rösta i två val hittills.
Men vi har också ett par röstningsveteraner och en förstagångs-väljare.
Tre av de tillfrågade har röstat på samma parti i alla val och tänker fortsätta med det.
Tre personer som förut röstat på samma parti varje gång har ännu inte bestämt sig i år och funderar på att byta parti.
Övriga har bytt sympatier eller röstar för första gången.

Vem vinner valet om Bulldozer-gruppen får bestämma?
Grundat på Bulldozers grupp (12 personer) så har sossarna tre säkra röster att kamma hem. Miljöpartiet får två röster. Vänsterpartiet två. En tvekar mellan folkpartiet och moderaterna. En mellan vänsterblocket och miljöpartiet.
Tre personer har ännu inte bestämt sig och ger inga hintar vartår det lutar för deras del.
Med andra ord ligger vänsterblocket, främst sossarna, bra till liksom miljöpartiet.
De övriga partierna verkar inte ha några större anhängare i gruppen.

Jämför man med dagsaktuella opinionsundersökningar skulle Bulldozer-gruppen bestå av drygt fyra och en halv sosse, nästan två och en halv moderat, lite mindre än en och en halv kristdemokrat. Lite drygt en folkpartist. En vänsterpartist. En halv centerpartist och en halv miljöpartist. Och en femtedelsperson som sympatiserar med "övriga partier" (= Sverigedemokraterna t ex).
Bulldozergruppen är alltså ganska långt ifrån den genomsnittliga opinionen (om man nu litar på SIFO som har en urvalsgrupp som är ungefär hundra gånger större än Bulldozers, men ändå bara cirka 0,13 promille av Sveriges befolkning)

Röstar man som sina föräldrar?
I princip alla vet vad deras föräldrar röstar/har röstat på, men nästan ingen anser att de påverkats i nån högre grad av detta. En person säger att han "inte påverkats, men präglats", en annan att hon påverkats av föräldrarnas allmänna värderingar mer än deras partipolitiska ståndpunkt.
En anger att han säkert påverkats tidigare, men inte längre.
Några svarar "att det har de väl", men preciserar inte på vilket sätt.
I några fall röstar man på andra partier än sina föräldrar, företrädelsevis mer liberalt.
Man pratar oftare politik på jobbet och med kompisar än hemma.
Man pratar dock sällan om partipolitik eller vad man röstar på utan mer om aktuella samhällsfrågor, som den här killen beskriver det:
"Inte med utgångspunkt från de olika partierna och dess program utan vad var och en har för personliga åsikter i aktuella politiska frågor, små som stora. Exempel på återkommande frågor som diskuteras är skattepolitiken eller försvarets vara eller icke vara."

Följer man medias partiledarutfrågningar?
TV:s partiledarutfrågningar och väljarbarometrar imponerar inte på den här gruppen. Bara två personer anger att de tycker att det är bra eller viktigt med partiledarutfrågningarna och att det påverkat dem på ett bra sätt, dvs att de fått mer information om vad partierna står.
De flesta följer antingen inte alls dessa utfrågningar eller har sett nån gång men är väldigt missnöjda med programmen och tycker inte att de tillför nåt.
En person säger att hans enda tanke kring partiledarna efter att ha sett på TV är "man frågar sig om det inte finns bättre kandidater bland 8 miljoner medborgare".

Vilka frågor är viktigast i årets val?
De viktigaste frågorna i årets val, om man skall tro Bulldozers enkät-grupp, är skola, vård och omsorg.
Brott & straff, skattepolitik, miljöfrågor, djurrätt, EMU, tillväxt, sjukskrivningar, klassklyftorna, friår, homofrågor och invandrarfrågor hör också till de ämnen som de bryr sig om.
Några anger att deras ideologiska uppfattning och syn på det samhälle de vill leva i styr mer än sakfrågor.

Vilka partier ogillas mest?
Frågan är inte ställd så att endast de etablerade riksdagspartierna kan väljas så fyra av de tillfrågade tycker spontant att det parti de har minst gemensamt med och ogillar mest är Sverigedemokraterna.
Ett påpekande som säkert kommer av att de varit mer synliga i denna valdebatt och att man faktiskt tar i beaktande att de är med i de politiska spelet.
Av de etablerade partierna är det moderatena ("De har en obehaglig och elitistisk syn på det mesta", "av ideologiska skäl", "jag gillar inte sköt-dig-själv- och-skit-i-andra-politiken") och Kristdemokraterna ("De har en helt rubbad bild av homosexuella", "de tänker så konstigt") som vår grupp gillar minst.
En person tycker att miljöpartiet har för dåliga kunskaper utanför miljöområdet och en annan att mittenpartierna är för diffusa.
En person tycker att alla får ha sin åsikt även om han inte delar den och en person är missnöjd med alla partier och pekar ut deras svaga sidor ett efter ett.
Minst verkar han ändå ogilla dessa:
"Folkpartiet är så anonyma att man knappt kan tycka illa om dem, det måste vara en illasinnad plan, helt klart, och Centern...vem fan röstar på böndernas intresseparti idag? Har vi verkligen nog många jordbrukare att hålla dem över fyraprocentsspärren? Dags att dra in ett par EU-bidrag.".

Rösta ändå!
En sak har dock alla, från höger till vänster, en gemensam åsikt om.
Det är viktigt att rösta, det är en demokratisk rättighet/skyldighet oavsett om man röstar blankt, röstar på ett nonsensparti eller väljer något av de etablerade partierna.
Även de mest tveksamma och minst politik-intresserade tycker att det som princip är viktigt att utnyttja sin demokratiska möjlighet att påverka, även om en av de tveksamma tappar lusten att rösta när hon blir dumförklarad:
"Väldigt många floskler och självklarheter, man blir bara irriterad.
För få konkreta exempel på hur löftena ska realiseras.
Ungefär samma känsla som inför reklamfilm för tvätt- och rengöringsmedel: de som gör det här måste tro att jag som mottagare är rätt korkad..
."
Mest kärnfullt uttrycks röstandets nödvändighet så här:
"Om du inte bryr dig om dina demokratiska rättigheter förtjänar du dem inte heller. När hemliga polisen kommer och för bort dina föräldrar eller din sambo så kom inte till mig och gråt. Den som inte röstar förtjänar att leva i en diktatur."

 

Bulldozer : 02-09-09


 
> maila crew@bulldozer.nu