[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

kropp&knopp


 

>> hem&hobby - hobby - 5 lekar

 

5 lekar

När TV:n pajat, böckerna är utlästa och den stora tristessen sprider sig över nejden behövs lite hederliga gamla sällskapslekar.
Bulldozer tipsar.


PEPPARKAKSGUBBAR

Alla deltagare, utom två, står två och två i armkrok i en stor ring.
Av de två återstånde är en jägare och den andre jagad.
Om den jagade krokar arm med något av paren så trillar den vars arm inte blir ikrokad loss och blir då den nya som blir jagad.
Om jägaren får tag på sitt byte blir det i sin tur jägare och den förre jägaren den jagade. Om det inte går så bra för jägaren kan en lekledare ropa "-BYT!" så att rollerna byts ut och den förre jägaren inte dör av hjärtattack. Om den nu jagade då inte snabbt hugger tag i en pararm får han/hon skylla sig själv. En spännande, men ibland förvirrande, variant är att den i paret som inte blir ikrokad blir jägare istället och den gamle jägaren den jagade. Ingen vinnare koras.

Antal lekdeltagare: minst 10 och uppåt (om man är färre deltagare så kan man ersätta ena halvan i ett par med ett träd, någon trädgårdsstol eller dylikt.)


MÖRDARLEKEN

Utse en spelledare.
Han/hon skriver upp alla deltagare på en lista och tar sedan in deltagarna en och en i avskildhet och avslöjar vem som står efter honom/henne på listan. Det är den som denna deltagare skall "mörda". Mordet går till så att man tittar den andre deltagaren i ögonen och säger "Du är död" och ingen av de andra deltagarna får märka vad som pågår.
Den mördade får då uppge vem han/hon i sin tur hade fått i uppgift att taga av daga. Mördaren ärver på så sätt sitt nästa offer. Den siste på listan ska mörda den första på listan, på så sätt går listan runt och till sist är det bara en deltagare kvar. Han/hon har vunnit.
Leken kan bara brytas på begäran av spelledaren.

Antal lekdeltagare: många och uppåt


KLAPPLEKEN

Deltagarna sitter runt ett bord i en ring med handflatorna nedåt mot bordsytan. Deltagarnas högra hand ska ligga till höger om personen till högers vänstra hand. Någon börjar skicka klappen. Börjar man med höger så så går klappen åt vänster och börjar man med vänster så går klappen åt höger. Dubbelklapp vänder håll. Gör man fel får man ta undan sin felande hand.
När man fått ta undan båda händerna är man ute ur leken.
Om det går för långsamt kan man sätta in handborttagning för tvekan.
Den som sist har en hand kvar på bordet vinner.

Antal lekdeltagare: minst 5 och uppåt.SARDINGÖMME

En springer och gömmer sig och alla andra letar.
När man hittar den som gömt sig så ska man gömma sig brevid. Därav lekens namn. Den som hittar sardinerna sist får gömma sig först nästa omgång.

Antal lekdeltagare: minst 4 och uppåtSCAVENGERHUNT

En lista med saker poängsätts efter svårhetsgrad att införskaffa.
Ett lämpligt antal lag sätts samman.
En passande tidsgräns sätts.
Under den tiden ska de olika lagen få fram så många av sakerna på listan som möjligt. Man får inte fler poäng bara för att man fått tag på tre tandemcyklar om det står en på listan.
Det lag som har flest poäng efter sammanräkningen vinner.

Antal lekdeltagare: fler och uppåt 

Agnes Hulthén : 04-07-04


 
> maila crew@bulldozer.nu